Miquel Mateo s’incorporà a la FECC com a responsable de l’Àrea Jurídica l’any 2007, i des del 2015 és el secretari general adjunt de la FECC, essent el responsable del conjunt de serveis del col·lectiu d’escoles cristianes adherides a la Fundació. També és l’encarregat de la direcció lletrada de la pròpia Fundació, de les institucions educatives o dels centres docents adherits que ho desitgin, en tot tipus de jurisdicció i assumptes jurídics. Des de l’any 2008, presideix de la Comissió Negociadora i la Comissió Paritària del conveni col·lectiu del sector.

Va ser responsable de les Àrees Laboral, Administrativa, Organització Escolar/Prospectiva i Relacions amb l’Administració a l’Equip de Gestió de l’Escola Pia de Catalunya (1988-2007), on també havia exercit com a professor Titular de Batxillerat i de Formació Professional a l’Escola Pia de Sant Antoni, a la que s’incorporà l’any 1975, i de Batxillerat a l’Escola Pia de Nostra Senyora.  Entre els anys 2017 i 2018 va ser Director general de Centres concertats i Centres privats del Departament d’Ensenyament.

És Llicenciat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona (UB).

Patró i Secretari de la Fundació Narcís Jubany i membre dels Consells Escolars de l’Escola Pia de Sant Antoni (Barcelona) i Verge de la Salut (Sant Feliu del Llobregat), com representant de la Titularitat dels centres, així com membre de la Comissió de Garanties de Barcelona per al nivell d’ESO en representació de les entitats titulars dels centres concertats.