MISSIÓ

Promoure una educació de qualitat, d’acord amb els principis i valors cristians, oferint els serveis necessaris i el suport i ferm compromís amb les famílies, per a la coordinació de les escoles cristianes de Catalunya, la seva contínua actualització pastoral, pedagògica i organitzativa, a través del seu caràcter propi, de la formació dels seus professors i directius i del suport a la direcció i a la gestió dels titulars dels centres en tots els processos que es desenvolupen en les escoles.

VISIÓ

Com a organització

Ser una institució compromesa amb la millora continuada de tots els seus processos, activitats i resultats.

Ser una institució que construeix i irradia coneixement a les escoles cristianes i a l’entorn socioeducatiu.

Ser una institució líder en l’àmbit socioeducatiu,  referent en la promoció de la innovació en la docència, la gestió i l’organització de centres educatius.

 

Com a col·lectiu

Ser  una institució representativa d’una comunitat d’escoles i al servei d’aquest col·lectiu, caracteritzada perquè:

 • S’afavoreix la cohesió i cooperació en el col·lectiu de l’Escola Cristiana.
 • Es manté com a col·lectiu majoritari d’escola social a Catalunya, amb una quota de mercat, en termes d’alumnes, de 3 a 18 anys (20,5 % de l’alumnat a Catalunya).
 • Es manté i projecta en el futur com a col·lectiu amb una identitat cristiana present i viscuda.
 • Es consolida com a col·lectiu d’escoles excel·lents: En procés de millora continua vers l’excel·lència educativa i l’eficiència en la gestió.

VALORS

La consecució de la missió i de la visió que proposem, necessita que la nostra manera de fer i de relacionar-nos, manifesti explícitament en tot allò que fem els valors del/a

 • Identitat cristiana ben definida i suportada en la nostra missió
 • Compromís
 • Treball en equip
 • Responsabilitat
 • Diàleg
 • Confiança
 • Capacitat d’innovació davant de nous reptes

Esperit de servei